13 - Använd hållbarhet som verktyg för att skapa tillväxt

 
Åsa Soutukorva Swanberg Ramboll.jpg

Åsa Soutukorva

I detta avsnitt deltar Åsa Soutukorva Swanberg från Ramboll. Åsa är expert inom hållbarhet med fokus på att beräkna ekonomiska effekter inom miljö och social hållbarhet. Tillsammans diskuterar vi varför hållbarhet har vuxit fram som en trend samt hur företag kan använda hållbarhet för att utveckla sitt företag och erbjudande för att på så sätt skapa tillväxt.

LYSSNA PÅ OCH DELA AVSNITT 13

 
Hasan Fransson