6 - Skapa tillväxt genom innovation

 
 

Tillväxt genom innovation

Alexander wennerberg larsson

Alexander Wennerberg Larsson

I avsnitt 6 av Tillväxtpodden gästar Alexander Wennerberg Larsson från Hives.co. Tillsammans diskuterar vi innovation och organisationers förmåga att innovera för att på så sätt skapa tillväxt. Oråden som vi tar upp är utmaningar med innovation, arbetssätt för att lyckas med innovation, ledaren och chefens roll för att skapa en innovativ kultur samt hur bör organisationer styra och följa upp innovation.

Problem – starten på innovation

Innovationer börjar många gånger med ett problem, man vill hitta en lösning för ett problem man har framför sig. Det är ofta genom medarbetarna som man kan uppmärksamma och definiera vilka problem kunderna uppfattar finns. Därför är det viktigt att engagera medarbetarna om man vill lyckas med innovationer. Upptäcker man ett problem är det, enligt Alexander Wennerberg Larsson, viktigt att man arbetar sig bakåt för att se vilka som är mottagaren av lösningen av problemet. Det är därför vissa företag säger att de uppfinner produkter, tjänster eller lösningar som kunderna inte visste att de behövde och ville ha. Man måste hitta orsakerna till varför problemet finns och arbeta igenom problemställningen. Återigen kommer medarbetarna in för att man måste lyssna på olika perspektiv kring problemet och lösningen.

Tid, acceptans och mod krävs för innovationer

Tid och acceptans är viktiga faktorer för att innovation ska kunna få ta plats på en arbetsplats. Enligt Alexander Wennerberg Larsson gäller det att inte tro på snabba lösningar och försöka hitta genvägar till innovation. Många vill uppfattas som innovativa utan att egentligen vara det. Man satsar på projekt och saker som ser bra ut utåt, men som egentligen inte ger något i längden. Innovation är något som måste finnas som verktyg i företagets kultur. Det kräver öppenhet för att medarbetarna ska känna att innovation uppmuntras och för att man ska våga vara innovativ.

Låt inte misstag bli ett hinder!

En framgångsfaktor är att göra det roligt för medarbetarna att engagera sig i företagets utveckling. Idag finns det verktyg som gör det lättare att vara kreativa och innovativa tillsammans, även om man inte sitter på samma ställe. En annan framgångsfaktor och en grundförutsättning enligt Alexander Wennerberg Larsson är att chefer och ledare förmedlar en trygghet och en tillit för att medarbetarna ska våga vara innovativa och våga göra misstag. Ledare måste vara bra på att formulera problemen och våga ge medarbetarna möjligheten komma med lösningarna. Det är viktigt att misstag får förekomma och att det inte blir något som man hänger upp sig på. Hänger man kvar vid misstag kommer det att bli ett hinder för kommande innovationer och lösningar. Man måste komma förbi misstagen och fortsätta framåt.

Innovationer ger fler innovationer

De flesta lösningar skapar nya problem, vilket gör att det alltid finns nya möjligheter, antingen att lösa det ursprungliga problemet på ett nytt sätt eller lösa de uppkomna problemen. Innovationer är beroende av nya perspektiv och forum för att både att dela problem och att tillsammans komma fram till lösningar.

Mer öppenhet mindre ekonomi

Alexander Wennerberg Larsson menar att innovationer hämmas av att styras för mycket. Däremot är det viktigt att man följer upp och ser vad som lyckades och lära sig av det som gick fel. Men forskning visar att det är hämmande att sätta ekonomiska mål på innovation. Det är något som man kan räkna på men det är inget som ska kommuniceras till de som innoverar. Ett första steg för innovation och lösningar är att ta in så många lösningar som möjligt, kvantitet är viktigt. Inget är fel eller dåligt i ett första steg, det kommer i ett andra steg att ta ut det som har potential att vara en bra lösning.

 

lyssna på och dela avsnitt 6

 
Hasan Fransson